СОУ

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

Учители в прогимназиален и гимназиален етап

УЧИТЕЛИ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Ваня Каравълчева Математика
Георги Ташев Физическо възпитание и спорт
Дафинка Янкова Математика
Красимир Иванов
Изобразително изкуство
Диана Михайлова Английски език
Дияна Желязкова История
Иванка Лапчева Български език и литература
Каля Стоянова Биология и здравно образование
Лалка Гюрова Български език и литература
Мария Илчева Физика и математика
Милена Чечева География
Николай Гюров Физическо възпитание и спорт
Николай Фенерски Български език и литература
Пенка Тащепелиева История
Петя Янкова Информатика и информационни технологии
Петьо Сталев Физика
Радост Стоянова Английски език
Радостина Иванова Математика
Радостина Косева Информатика и информационни технологии
Румяна Джермова Химия и опазване на околната среда
Станка Андонова Музика
Тодорка Георгиева Технологии и ДТИ
Янка Костадинова Руски език
Мария Гайдова Педагогически съветник