СОУ

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

Ръководство

РЪКОВОДСТВО

 

Владислава Цанева Директор
Станка Караджова Помощник-директор по учебната дейност
Георги Георгиев Помощник-директор на начален курс
Иванка Инджова Помощник-директор по административната дейност