СОУ

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

СУ Св. св. Кирил и Методий

Средно училище "Св. св. Кирил и Методий" е средищно училище, в което се обучават ученици от гр. Средец, с. Дюлево и с. Драчево. Учебният процес се провежда на две смени с около 800 ученици от І до ХІІ клас, организирани в 35 паралелки. Създадено е през 1989 година и е най-голямото в Община Средец. Педагогическият екип се състои от 64 висококвалифицирани учители с богат преподавателски опит, висок професионализъм и отлична квалификация. Учениците в начален курс се обучават в съвременна учебна среда, изучават английски език. След осми клас училището осъществява прием в IX клас и учениците имат възможност да продължат обучението си в паралелка с  профил „Технологичен” - „Информационни технологии с английски език”. Курсът на обучение е  4 години, със засилено изучаване на информационни технологии, информатика и английски език. Осъществява се и прием за самостоятелна форма на обучение.

Директор на училището от декември 2017 г. е Владислава Цанева. 

Zaneva 


 

direktor