СОУ

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

ТВОЯТ ЧАС - ПАРАД НА ПРИКАЗКИТЕ

       През изминалата учебна 2016/2017 година СУ "Св.св.Кирил и Методий" - гр.Средец работи по проект "Твоят час", финансиран по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" на Европейския съюз.

      На 30 май 2017 г. учениците от групи с обучителни затруднения "Обичам приказките", "Знам и мога по-добре" и „Любители на книгата" /с ръководители  Дима Желева, Величка Георгиева и Александра Чернева/ подготвиха „Парад на приказните герои”, на който показаха пред своите родители, съученици и официални гости наученото през годината.

       Чрез драматизации, песни и стихове, участниците представиха любимите си герои от детските произведения.

       Празникът завърши с кръшно българско хоро, на което се хванаха и гордите от постиженията на своите деца родители.

Снимки: ЩРАК - http://sou-sredets.weebly.com/10581042105410711058-106310401057---105410411048106310401052-1055105610481050104010471050104810581045.html

DSC 0272