СОУ

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

Ден на отворените врати в Районен съд - Средец

Преди 137 години на 16 април 1879г. първото Велико Народно събрание приема Търновската конституция - първата конституция на България. Този ден е обявен за професионален празник на българските юристи и съдебни служители. Ученици от VI и X клас на СОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ и техните преподаватели г-жа Т.Маринова и г-жа Джермова,участваха в „Ден на отворените врати“ в Районен съд гр.Средец. Председателят на Районен съд гр.Средец, съдия Стоян Георгиев и прокурор Соня Петрова разясниха на учениците начина на протичане на съдебния процес и разликите между наказателните и гражданските дела. Разяснени бяха някои правила за посещение и поведение в съдебните зали. Научиха, че и непълнолетните носят наказателна отговорност за извършени от тях противообществени деяния. Посещението, което протече при засилен интерес от страна на учениците е много важно за повишаване на правната им култура и изграждане на доверие и уважение към работата на съдебната система.

878798798098