СОУ

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

3 МАРТ - ДЕН НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО ОТ ТУРСКО РОБСТВО

Учениците от СИП "Детски театър" с ръководител Нина Янчева и ВГ "Мики Маус" с ръководител Иванка Цъцарова подготвиха тържество за 3 МАРТ - националния празник на България.

Снимки и видео в "ЩРАК"